Regulamin pobytu

Gościniec Pod Dębem

 1. Pobyt oraz świadczenie usług na terenie „Gościńca Pod Dębem” jest możliwy po uiszczeniu wszystkich formalności wynikających z Regulaminu Rezerwacji a co za tym idzie akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Goście korzystający z naszych usług zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu, przepisów BHP, Ppoż. oraz stosowania się w sytuacjach wyjątkowych do zaleceń pracowników lub właścicieli obiektu.
 3. Goście zobowiązani są dokonać meldunku – wypełnienie Karty Meldunkowej niezwłocznie po przyjeździe. W celu potwierdzenia tożsamości Goście okazują dokument z fotografią.
 4. Zgodnie z brzmieniem Ustawy o Ochronie danych osobowych oraz naszymi zasadami – osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o naszych Gościach.
 5. Należność za pobyt oraz opłata klimatyczna pobierana jest w dniu przyjazdu.
 6. Odwiedziny naszych Gości przez osoby niezameldowane do godz. 21:00
 7. Doba hotelowa rozpoczyna się od godz. 14:00 w dniu przyjazdu i trwa do godz. 11:00 w dniu wyjazdu. Istnieje możliwość po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownictwem Gościńca do 5 godzin za 50 % ceny powyżej za 100 %.
 8. Wjazd i parkowanie pojazdów jest dozwolone tylko w miejscach do tego wyznaczonych
 9. Parking jest niestrzeżony w związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności za pojazdy ani rzeczy w nich pozostawione.
 10. Cisza nocna obowiązuje wg ogólnie przyjętych zasad w godz. 22:00 – 06:00.
 11. Możliwy jest pobyt ze zwierzętami po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielem obiektu za dodatkową opłatą. Zwierzęta na terenie Gościńca muszą być pod opieką właściciela i na smyczy.
 12. W momencie przekazania Gościom klucza do wynajmowanych pomieszczeń stają się oni za nie odpowiedzialni.

   

 13. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek usterek Gość jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym personel Gościńca
 14. Za zgubiony klucz Gość jest zobowiązany uiścić opłatę w wysokości 50,00 PLN.
 15. Informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności wynikające z przyczyn od nas niezależnych np. przerwa w dostawie prądu czy warunki pogodowe.
 16. Za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia powstałe z winy Gości lub z winy osób ich odwiedzających – Goście ponoszą pełną odpowiedzialność.
 17. Odtwarzanie głośnej muzyki (bez osobnych ustaleń), zakłócanie spokoju i wypoczynku innym osobom przebywającym na terenie obiektu, zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite są na terenie naszego Gościńca są zabronione.
 18. Osoby będące pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowujące się agresywnie lub wulgarnie, naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia obiektu bez zwrotu jakichkolwiek wpłat na poczet zamówionych usług
 19. Dzieci przebywające na terenie Gościńca muszą być pod opieką dorosłych.
 20. Nie ponosimy odpowiedzialności za wypadki spowodowane na terenie obiektu jak również za utratę pieniędzy i innych przedmiotów.
 21. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez naszych Gości zasad zawartych w Regulaminie.
 22. Obowiązuje całkowity zakaz palenia we wszystkich pomieszczeniach.